Rosen Commemorates 8th Anniversary of the Implementation of DACA

WASHINGTON, D.C. – Today, U.S. Senator Jacky Rosen (D-NV) released the following statement commemorating the 8th anniversary of the announcement of the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program.

The DACA program has transformed the lives of hundreds of thousands of immigrants and their families in Nevada and across our nation by allowing them to attend college, open businesses, serve in the military, and so much more,” said Senator Rosen. “Dreamers are our neighbors, teachers, first responders, and health care workers. On this 8th anniversary of DACA, it is more important than ever that we renew our commitment to continue fighting for a permanent solution that includes a pathway to citizenship for Dreamers.”

 

###

Rosen conmemora el octavo aniversario del anuncio del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia

WASHINGTON, D.C. – Hoy, la Senadora Jacky Rosen (D-NV) hizo las siguientes declaraciones en conmemoración del octavo aniversario del anuncio del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

“El programa de DACA ha transformado la vida de cientos de miles de inmigrantes y sus familias en Nevada y en toda nuestra nación permitiéndoles asistir a la universidad, abrir negocios, servir en el ejército y mucho más”, dijo la Senadora Rosen. “Los “Dreamers” son nuestros vecinos, maestros, socorristas y trabajadores de cuidado de salud. En este octavo aniversario del anuncio del programa DACA, es más importante que nunca que renovemos nuestro compromiso de seguir luchando por una solución permanente que incluya un camino hacia la ciudadanía para los “Dreamers”.

###

Rosen sa Paggunita ng Ika-8 Anibersaryo  ng Implementasyon ng DACA

WASHINGTON, D.C. – Si U.S. Senator Jacky Rosen (D-NV) ay naglabas ng kanyang pahayag sa paggunita ngayong araw na ito ng ika-walong anibersaryo ng pag-anunsyo ng programang Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

“Ang programang DACA ay nagpabago ng mga buhay ng daan-daang libong mga migrante at kanilang mga pamilya, dito sa Nevada at sa buong bansa, dahil pinayagan silang makapag-aral ng kolehiyo, makapagbukas ng negosyo, makapagsilbi sa military, at marami pang iba,” sabi ni Senadora Rosen. “Ang mga ‘Dreamers’ ay ang ating mga kapitbahay, mga guro, mga pangunahing responders, at mga manggagawang nangangalaga ng kalusugan. Ngayong ika-walong anibersaryo ng DACA, higit na mahalaga kailanman na pag-ibayuhin natin ang ating pangakong ipagpatuloy ang laban para sa isang permanenteng solusyon na kasama ang daan patungo sa citizenship para sa mga Dreamers.”

###